2 Timothy 4

Последни наставления

1 a Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, Който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явяването Му и царуването Му:

2 b Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.

3 c Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти

4 d и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

5 e Но ти внимавай във всичко, понасяй страдания, извърши делото на благовестител, изпълнявай вярно службата си.

Очакване на близката кончина

6 f Защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава.

7 g Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих;

8 h отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване.

9 Постарай се да дойдеш скоро при мене;

10 i защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент – в Галатия, а Тит – в Далмация.

11 j Само Лука е при мене. Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в службата.

12 k А Тихик пратих в Ефес.

13 Когато дойдеш, донеси наметалото, което съм оставил в Троада при Карп, и книгите, а особено пергаментите.

14 l Ковачът Александър ми направи много зло; Господ ще му върне според делата му;

15 от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.

16 m При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме оставиха; дано не им се вмени това за грях.

17 n Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.

18 o Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; на Когото да бъде слава във вечни векове. Амин.

Заключителни поздрави

19 p Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.

20 q Ераст остана в Коринт, а Трофим оставих болен в Милит.

21 r Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всички братя.

22 s Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас.

Амин.

Copyright information for BulProtRev