3 John

Третото послание под името на апостол Йоан в сбирката на съборните послания е написано също от „презвитер“, но по съдържание е повече лично писмо до иначе неизвестния Гай. Той трябва да е бил виден и усърден християнин в някоя църква. Авторът го хвали и насърчава да се грижи за пътуващите проповедници (2-8), укорява „обичащия да първенствува“Диотреф, който пречи на дейността на автора и „не приема братята“(9-10), и накрая препоръчва като добър християнин някой си Димитър (11-12). Завършекът (13-15) е сходен с този на Второто Йоаново послание.

Посланието е написано в Ефес в края на I век.

Наставления

1 a От Старея до любезния Гай, когото обичам:

2 Възлюбени, моля се
1:2 От гр. сърдечно желая.
да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.

3 c Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелстваха за твоята вярност, че ти ходиш в истината.

4 d Няма по-голяма радост за мен от това, да слушам, че моите чеда ходят в истината.

5 Възлюбени, ти вършиш вярна работа във всичко, каквото правиш за братята, и то за чужденци,

6 които свидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще направиш да ги изпратиш, както подобава пред Бога;

7 e защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.

8 f Затова ние сме длъжни да посрещаме такива с радост, за да бъдем съработници за истината.

9 Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да бъде пръв между тях, не ни приема.

10 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като дърдори против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто сам не приема братята, но възпира и тези, които искат да ги приемат, и ги гони от църквата.

11 g Възлюбени, не подражавай на злото, но на доброто. Който върши добро, е от Бога; който върши зло, не е видял Бога.

12 h За Димитрий се свидетелства добро от всички и от самата истина; а още и ние свидетелстваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинно.

13 i Имах много да ти пиша, но не искам да ти пиша с мастило и перо,

14 а се надявам скоро да те видя и да поговорим лице в лице (На гръцки: уста с уста). Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.
Copyright information for BulProtRev