Acts 2:2-4

2 a И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.

3 И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях.

4 b И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
Copyright information for BulProtRev