Acts 3:11

Проповедта на Петър в храма

11 a И понеже изцеленият куц човек не се отделяше от Петър и Йоан, то целият народ смаян се стече при тях в така наречения Соломонов притвор.
Copyright information for BulProtRev