Acts 4:12

12 a И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на
4:12 Име, открито на.
човеците, чрез което трябва да се спасим.
Copyright information for BulProtRev