Acts 5:40

40 a И те го послушаха; и като повикаха апостолите, бичуваха ги и им заръчаха да не говорят в Исусовото име, и ги пуснаха.
Copyright information for BulProtRev