Acts 6

Избирането на седемте дякони

1 a А през тези дни, когато учениците се умножаваха, се надигна роптание измежду гръцките юдеи против еврейските затова, че при всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани.

2 Тогава дванадесетте свикаха всички ученици и казаха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези.

3 b И така, братя, изберете измежду вас седем души с добро име
6:3 От гр. свидетели (на самите себе си).
, изпълнени с Божия Дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди.

4 d А ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на словото.

5 e И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефан – мъж, пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия.

6 f Тях поставиха пред апостолите; и те, като се помолиха, положиха ръце на тях.

7 g И Божието учение растеше и броят на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.

Стефан на съд пред Синедриона

8 А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа.

9 Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия се надигнаха и спореха със Стефан.

10 h Но не можаха да противостоят на мъдростта и Духа, с който той говореше.

11 i Тогава подучиха човеците да казват: Чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога.

12 И подбудиха народа със старейшините и книжниците и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона,

13 където представиха лъжесвидетели, които казаха: Този човек непрестанно говори думи против това свято място и против закона;

14 защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Моисей ни е предал.

15 И всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел.
Copyright information for BulProtRev