Amos 1

Точната дата на написване на книгата, която се дава в 1:1 – „две години преди земетресението“, не може да се определи. Царуването на Озия в Юдея е от 767 до 740 г. пр. Хр., а Йеровоам царува в Северното царство (Израил) от 782 до 753 г. пр. Хр. Предполага се, че книгата е написана в края на царуването на Йеровоам – около 760 г. пр. Хр. Това е време на процъфтяване на Израилското царство преди завладяването му от асирийските царе (722 г. пр. Хр.). Авторът описва себе си като пастир от градчето Текое, намиращо се на 15 км на юг от Йерусалим.

Книгата представлява една много внимателно обработена литературна творба и не съществуват основания да се съмняваме, че самият пророк Амос я е съставил и издал. Макар че произлиза от Южното царство, основната част от пророчествата се отнасят за Северното (Израилското) царство. Като повечето пророци Амос критикува идолопоклонството и социалната несправедливост, така характерни за Израилското царство. За Амос Бог е Бог-Творец, създал земята и човека, но той е и Съдията на своя народ. В заключителната част на книгата е представено далечното бъдеще, в което се рисува едно ново царство – царство на мир и социална справедливост (9:13-15).

Божият съд над езическите народи

1 a Думите на Амос, който беше от пастирите на Текое, които той чу във видение относно Израил в дните на Юдейския цар Озия и в дните на Израилевия цар Йеровоам, Йоасовия син, две години преди земетресението.

2 b И каза: Господ ще извика от Сион
и ще издаде гласа Си от Йерусалим;
пасбищата на овчарите ще ридаят
и върхът на Кармил ще повехне.

3 c Така казва Господ : Поради три престъпления на Дамаск
да! – поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото вършаха Галаад с железни дикани.
4 d Но Аз ще изпратя огън в дома Азаилов
и той ще изгори палатите на Венадад.
5 e Аз ще строша лостовете на Дамаск
и ще изтребя жителя от Авенското поле
и от Еденовия дом – онзи, който държи скиптър;
и сирийският народ ще бъде откаран в плен в Кир, казва Господ .
6 f Така казва Господ :
Поради три престъпления на Газа
да! – поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото плениха целия Ми народ,
за да ги предадат на Едом.
7 g Но Аз ще изпратя огън върху стената на Газа
и той ще изгори палатите му.
8 h Ще изтребя жителя от Азот
и от Аскалон – онзи, който държи скиптър;
ще обърна ръката Си против Акарон
и останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Йехова .

9 i Така казва Господ : Поради три престъпления на Тир
да! – поради четири, няма да отменя наказанието им,
защото предадоха целия Ми народ в плен на Едом
и не си спомниха братския завет.
10 j Но Аз ще изпратя огън върху стената на Тир
и ще изгоря палатите му.

11 Така казва Господ : Поради три престъпления на Едом
да! – поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото прогони брат си с меч
и като отхвърли всяко милосърдие,
негодуванието му разкъсваше непрестанно
и той винаги пазеше гнева си.
12 k Но Аз ще изпратя огън върху Теман
и той ще изгори палатите на Восор.

13 l Така казва Господ : Поради три престъпления на Амон
да! – поради четири, няма да отменя наказанието им,
защото разпаряха бременните жени на Галаад,
за да разширят пределите си.
14 m Но Аз ще запаля огън в стената на Рава
и той ще изгори палатите му,
сред силно викане в деня на боя,
сред вихрушка в деня на бурята;
15 n и царят им ще отиде в плен,
той и първенците му с него, казва Господ .
Copyright information for BulProtRev