Amos 3

1Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израелтяни – против целия род, каза Господ , който изведох от Египетската земя, като казах: 2 a Само вас познах
между всичките родове на света;
затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.

Присъдата на целия Яковов дом

3 Ще ходят ли двама заедно,
ако не се съгласят?
4 Ще изреве ли лъвът в гората,
ако няма плячка?
Ще нададе ли глас младият лъв от леговището си,
ако не е уловил нищо?
5 Може ли птица да попадне в клопка на земята,
където няма примка за нея?
Скача ли примка от земята,
без да е хванала нещо?
6 b Може ли да засвири тръба в град
и народът да не се уплаши?
Може ли бедствие да сполети град
и да не го е направил Господ ?
7 c Наистина Господ Йехова няма да направи нищо,
без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.
8 d Лъвът изрева; кой няма да се уплаши?
Господ Йехова изговори; кой няма да пророкува?
9 Прогласете в планините на Азот
и в планините на Египетската земя
и кажете: Съберете се по планините на Самария
и вижте големите метежи сред нея
и какви насилия има вътре в нея.
10 e Защото Господ казва: Онези, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж,
не знаят да вършат правото.
11 f Затова така казва Господ Йехова :
Неприятелят ще окръжава земята ти
и ще смъкне от тебе силата ти,
и палатите ти ще бъдат разграбени.
12 Така казва Господ :
Както овчарят изтръгва от лъвовите уста
две колена или част от ухо,
така ще изтръгнат израилтяните,
които в Самария седят в ъгъла на постелка
и на копринени възглавници на легло.
13 Слушайте и предупредете Якововия дом,
казва Господ Йехова , Бог на Силите,
14 че в деня, когато нанеса наказание върху Израил за престъплението му,
ще накажа и жертвениците на Ветил
и роговете на жертвеника ще бъдат отсечени
и ще паднат на земята.
15 g Ще поразя и зимната къща заедно с лятната къща,
къщите от слонова кост ще бъдат разрушени
и на големите къщи ще се сложи край, казва Господ .
Copyright information for BulProtRev