Amos 4

1 a Слушайте тази дума, Васански телици,
които сте на Самарийската планина,
които насилвате сиромасите,
които угнетявате немотните,
които казвате на господарите си:
Донесете и да пием.
2 b Господ Йехова се закле в светостта Си,
че, ето, идат върху вас дни,
когато ще ви уловят с въдици,
а останалите от вас – с рибарски куки.
3 c И ще излезете през проломите,
всяка от вас направо пред себе си,
и ще се хвърлите в Хармон, казва Господ .

Упорството на Израил

4 d Елате във Ветил и вършете нечестие,
в Галгал прибавете към нечестието си
и донасяйте жертвите си всяка сутрин,
десятъците си – през три дни;
5 e чрез огън принесете квасен хляб за благодарствена жертва;
прогласете доброволни приноси и ги известете;
защото така обичате, израилтяни, казва Господ Йехова .
6 f А, от Моя страна, Аз ви дадох чистота на зъбите
по всичките ви градове
и оскъдност от хляб – по всичките ви места;
но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ .
7 При това Аз удържах от вас и дъжда,
когато оставаха още три месеца до жътва;
дадох дъжд на един град, а на друг не дадох;
едно място се напои,
а мястото, на което не валя дъжд, изсъхна.
8 g Така жителите на два-три града, като се скитаха,
се събраха в един град да пият вода
и не можаха да се наситят;
но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ .
9 h Поразих ви с изсушителен вятър и мана;
гъсеницата изяде големите ви градини и лозя,
смокините и маслините,
но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ .
10 i Пратих върху вас мор, както в Египет;
поразих с меч юношите ви,
като плених и конете ви;
и докарах вонята на становете ви до ноздрите ви;
но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ .
11 j Разорих градове между вас,
както Бог съсипа Содом и Гомор;
и вие станахте като главня, изтръгната от огън;
но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ .
12 Затова според твоите постъпки ще ти направя, Израилю.
И понеже ще ти направя това,
приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю.
13 k Защото, ето, Онзи, Който образува планините
и създава вятъра,
и явява на човека мисълта му,
Който превръща зората в тъмнина
и стъпва върху земните височини,
Неговото име е Йехова , Бог на Силите.
Copyright information for BulProtRev