Amos 4:5

5 a чрез огън принесете квасен хляб за благодарствена жертва;
прогласете доброволни приноси и ги известете;
защото така обичате, израилтяни, казва Господ Йехова .
Copyright information for BulProtRev