Amos 6

Опустошението на Израил

1 a Горко на охолните в Сион
и на живеещите безгрижно в Самарийската планина,
на бележитите мъже от главния между народите,
при които идва Израилевият дом!
2 b Минете в Халне и вижте;
и оттам идете в големия Емат;
тогава слезте в Гет филистимски;
те по-щастливи ли са от тези царства?
Или техните предели са по-големи от вашите?
3 c Вие, които отдалечавате от себе си лошия ден
и приближавате седалището на насилието,
4 които лежите на постелки от слонова кост,
простирате се на леглата си
и ядете агнетата от стадото
и телетата отсред обора,
5 d които пеете празни песни по звука на псалтира
и си изнамирате музикални инструменти, както Давид,
6 които пиете вино с цели паници
и се мажете с изрядни масла,
а за бедствието на Йосиф не скърбите –
7 по тази причина тези ще отидат сега в плен
с първите, които ще бъдат пленени,
и шумните пиршества на протягащите се ще се прекратят.
8 e Господ Йехова се закле в Себе Си,
казва Господ , Бог на Силите, и каза:
Аз се гнуся от надменността на Яков
и мразя палатите му;
затова ще предам града и всичко, което има в него.
9 И десет човека, ако останат в една къща,
те един по един ще измрат;
10 f и когато някой роднина на един умрял
или онзи, който ще го гори,
го вдигне да изнесе костите от къщата,
ако каже на онзи, който се намира по-навътре в къщата:
Има ли още някой с теб?, и той отговори: Няма,
тогава ще каже: Мълчи,
защото не бива да споменем името Господне .
11 g Защото, ето, Господ заповядва
и голямата къща ще бъде поразена с проломи,
а малката къща – с пукнатини.
12 h Могат ли конете да тичат по скала?
Може ли някой да оре там с волове?
Но вие превърнахте правосъдието в жлъчка
и плода на правдата – в пелин;
13 вие, които се радвате за нещо, което е суета,
които казвате: Не придобихме ли могъщество
със собствената си сила?
14 i Но Аз ще повдигна народ против вас, доме Израилев,
казва Господ , Бог на Силите;
и те ще ви притесняват
от прохода на Емат до потока на пустинята.
Copyright information for BulProtRev