Amos 7

Видения за приближаващия Божий съд – скакалци, огън и отвес

1 Това е, което Господ  Йехова ми показа: Ето, Той създаде скакалци, когато тревата почна да никне; и, ето, беше тревата след царската коситба. 2 a  И когато скакалците изядоха тревата на земята, тогава казах:
Господи  Йехова , бъди милостив, моля Ти се!
Как да се издигне Яков? Защото е малък.
3 b   Господ се разкая за това.
Няма да бъде, казва  Господ .
4 Това е, което Господ  Йехова ми показа: Ето, Господ  Йехова повика на съд чрез огън; и огънят изгори голямата бездна
и щеше да изгори и Израилевия дял.
5 c  Тогава казах:
Господи  Йехова , престани, моля Ти се!
Как да се издигне Яков? Защото е малък.
6  Господ се разкая за това.
И това няма да бъде, казва Господ  Йехова .
7 Това е, което ми показа:
Ето,  Господ стоеше при стена, съградена с отвес,
като държеше отвеса в ръката Си.
8 d  И  Господ ми каза: Какво виждаш, Амосе?
Отговорих: Отвес. Тогава  Господ каза:
Ето, Аз ще сложа отвес сред народа Си Израил;
занапред няма вече да ги щадя.
9 e  Високите Исаакови места ще запустеят
и Израилевите светилища ще бъдат съсипани.
И Аз ще застана с меч против Израилевия дом.

10 f  Тогава свещеникът на Ветил Амасия прати до Израилевия цар Йеровоам да кажат: Амос направи заговор против тебе сред Израилевия дом; земята не може да търпи многото му думи.

11 Защото Амос казва така: Йеровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.

12 При това Амасия каза на Амос: О, ти, ясновидецо, иди, бягай в Юдовата земя, там яж хляб и там пророкувай;

13 g  а във Ветил да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец.

14 h  Тогава Амос отговори на Амасия: Аз не бях пророк, нито син на пророк, а бях говедар и берях диви смокини;

15 а  Господ ме взе от стадото и Той ми каза: Иди, пророкувай на народа Ми Израил.

16 i  И така, сега слушай  Господнето слово: Ти казваш: Не пророкувай против Израил и да не капне от тебе дума против Исааковия дом.

17 j  Затова така казва  Господ : Жена ти ще бъде блудница в града,
синовете и дъщерите ти ще паднат от меч
и земята ти ще бъде разделена с въже;
а сам ти ще умреш в нечиста земя
и Израил непременно ще бъде отведен като пленник от земята си.
Copyright information for BulProtRev