a Еф. 2:1 , 5 , 6 , 11

Colossians 2:13

13 a И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;
Copyright information for BulProtRev