Colossians 3

Обновен живот чрез Христос

1 a  И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога.

2 b  Мислете за горното, а не за земното;

3 c  защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.

4 d  Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

Наставления за святост

5 e  Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти
3:5 Гр. зли.
и сребролюбие, което е идолопоклонство;

6 g  поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните,

7 h  в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.

8 i  Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си.

9 j  Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му

10 k  и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;

11 l  където не може да има грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен; но Христос е всичко и във всичко.

12 m  И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.

13 n  Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие.

14 o  А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството.

15 p  И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

16 q  Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си;

17 r  и каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.

Правила за семеен живот

18 s  Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа.

19 t  Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях.

20 u  Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.

21 v  Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.

22 w  Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като да угаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господа.

23 x  Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци;

24 y  понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос.

25 z  Защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.
Copyright information for BulProtRev