Colossians 3:1

Обновен живот чрез Христос

1 a И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога.
Copyright information for BulProtRev