Colossians 4:5

5 a Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието.
Copyright information for BulProtRev