Daniel 12:5

5 a Тогава, като погледнах, аз, Даниил, ето, стояха двама други – един на брега отсам реката и един на брега оттам реката.
Copyright information for BulProtRev