Daniel 3

Златната статуя и чудото в огнената пещ

1 Цар Навуходоносор направи златен образ, шестдесет лакти висок и шест лакти широк, и го постави на полето Дура, във вавилонската област.

2 Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил.

3 Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил; и застанаха пред образа, поставен от царя.

4 a Тогава глашатай викаше със силен глас: На вас се заповядва, племена, народи и езици,

5 когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, да паднете, за да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил;

6 b а който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламтящата огнена пещ.

7 Затова, когато всички племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всички племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор беше поставил.

8 c Тогава някои халдейци се приближиха при царя и наклеветиха юдеите,

9 d като казаха на цар Навуходоносор: Царю, да си жив довека!

10 Ти, царю, си издал указ всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ,

11 а който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен сред пламтящата огнена пещ.

12 e Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които хора, царю, не те зачетоха; на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят.

13 Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисах и Авденаго. И докараха тези хора пред царя.

14 Навуходоносор им каза: Седрах, Мисах и Авденаго, нарочно ли не служите на моя бог и не се кланяте на златния образ, който поставих?

15 f Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре ; но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламтящата огнена пещ; и кой е онзи бог, който ще ви отърве от ръцете ми?

16 g Седрах, Мисах и Авденаго отговориха на царя: Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това.

17 Ако е така, нашият Бог, на Когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави;

18 но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.

19 Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Авденаго, и като проговори, заповяда да нагорещят пещта седем пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше.

20 И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в пламтящата огнена пещ.

21 Тогава тези мъже бяха вързани с долните дрехи, хитоните си, мантиите и другите си дрехи и бяха хвърлени сред пламтящата огнена пещ.

22 А понеже царската заповед беше настойчива и пещта се нагорещи твърде много, огненият пламък уби онези мъже, които вдигнаха Седрах, Мисах и Авденаго.

23 А тези трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани сред пламтящата огнена пещ.

24 Тогава цар Навуходоносор, ужасѐн, стана бързо и продума на съветниците си: Не хвърлихме ли сред огъня трима вързани мъже? Те отговориха на царя: Вярно е, царю.

25 h Той каза: Ето, виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, без да са засегнати от пламъците; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.

26 Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламтящата огнена пещ и проговори: Седрах, Мисах и Авденаго, слуги на всевишния Бог, излезте и елате тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха изсред огъня.

27 i И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не беше оказал въздействие върху телата на тези мъже, косъм от главата им не беше изгорял и дрехите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън беше преминала върху тях.

28 j Навуходоносор каза: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, Който изпрати ангела Си и избави слугите Си, които, като уповаваха на Него, не послушаха думата на царя, а предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг бог освен на своя си Бог.

29 k Затова издавам указ всеки човек, от който и да било народ, племе и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да бъде посечен и къщата му да бъде превърната в бунище; защото няма друг бог, който може да избави така.

30 Тогава царят повиши Седрах, Мисах и Авденаго във Вавилонската област.
Copyright information for BulProtRev