Daniel 9

Молитвата на Даниил за Израил

1 a В първата година на Дарий, Асуировия син, от рода на мидяните, който бе поставен за цар над Халдейската държава –

2 b в първата година от царуването му аз, Даниил, разбрах от свещените книги броя на годините, за които дойде Господнето слово към пророк Йеремия, че запустението на Йерусалим ще трае седемдесет години.

3 c Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

4 d Когато се помолих на Господа , моя Бог, и се изповядах, казах: О, Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към онези, които Те обичат и пазят Твоите заповеди!

5 e Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоето правосъдие;

6 f и не послушахме слугите Ти, пророците, които говориха в Твое име на царете и началниците ни, на бащите ни и на целия народ на земята ни.

7 g На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас – срам на лицето, както е и днес, на юдеите, на йерусалимските жители и на целия Израил, както на онези, които са близки, така и на онези, които са далечни по всички страни, където си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе.

8 h Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе.

9 i На Господа, нашия Бог, принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него

10 j и не послушахме гласа на Господа, нашия Бог, да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите Си, пророците.

11 k Да! Целият Израил престъпи закона Ти, като се отклони и не послуша гласа Ти; поради която причина върху нас се изляха проклятието и клетвата, написана в закона на Божия слуга Моисей; защото съгрешихме пред Него.

12 l Той потвърди думите, които изговори против нас и против нашите съдии, които са ни съдили, като доведе върху нас голямо зло; защото никъде под небето не е ставало това, което стана в Йерусалим.

13 m Цялото това зло, както е писано в Моисеевия закон, дойде върху нас; но пак не се молихме пред Господа , нашия Бог, за да се отвърнем от беззаконията си и да постъпваме разумно според истината Ти.

14 n Затова Господ е бдял за това зло и вече го е довел върху нас; защото Господ , нашият Бог, е справедлив във всички дела, които върши; а ние не послушахме гласа Му.

15 o И сега, Господи, Боже наш, Който си извел народа Си от Египетската земя с мощна ръка и си спечелил за Себе Си име, каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие.

16 p Господи, според цялата Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Йерусалим, святия Ти хълм; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни Йерусалим и Твоят народ станахме за укор на всички, които са около нас.

17 q И така, сега послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му и заради Господа осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище.

18 r Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име; защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, а заради многото Твои щедрости.

19 s Господи, послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и подействай; да не закъснееш заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се наричат градът Ти и народът Ти.

Откровение за седемдесетте седмици и тълкуванието му от ангел Гавриил

20 t И докато още говорех и се молех, и изповядвах своя грях и греха на народа си Израил, и принасях молбата си пред Господа , моя Бог, за святия хълм на моя Бог,

21 u дори още като говорех в молитва, мъжът Гавриил, когото бях видял в предишното видение, като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва.

22 Той ме вразуми, като говорѝ с мен и каза: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш.

23 v Когато ти започна да се молиш, заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен; затова размисли за работата и разбери видението.

24 w Седемдесет седмици са определени за народа ти и за святия ти град за въздържането на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже Пресвятото.

25 x И така, знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще се съгради наново, с улици и окоп, макар в размирни времена.

26 y И след шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен и няма да има кои да Му принадлежат; народът на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения.

27 z Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.
Copyright information for BulProtRev