Deuteronomy 10

Повторно получаване на заповедите

1 a В онова време Господ ми каза: Издялай си две каменни плочи като първите и се изкачи при Мене на планината; направѝ си и дървен ковчег.

2 b И Аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти строши; а ти да ги сложиш в ковчега.

3 c И така, направих ковчега от ситимово дърво, издялах две каменни плочи като първите и се изкачих на планината с двете плочи в ръцете си.

4 d И Той написа на плочите, както беше написано преди това, десетте заповеди, които Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня, когато се събрахте там ; и Господ ги даде на мене.

5 e Тогава се обърнах и слязох от планината, и сложих плочите в ковчега, който направих; и те се намират там досега, според както Господ ми заповяда.

6 f (След това израилтяните отпътуваха от кладенците на яаканците до Мосера. Там умря Аарон и там беше погребан; а синът му Елеазар стана свещенослужител вместо него.

7 g Оттам отпътуваха до Гадгад, а от Гадгад до Йотвата – земя, богата с водни потоци.

8 h В онова време Господ отдели Левиевото племе да носи ковчега за плочите на Господния завет, да стои пред Господа , за да Му служи и да благославя в Името Му, както прави до днес;

9 i по тази причина левитите нямат дял или наследство между братята си; Господ им е наследство, според както Господ , твоят Бог, им се обеща.)

10 j А аз преседях на планината, както първия път, четиридесет дни и четиридесет нощи; и този път Господ ме послуша и склони да не те погуби.

11 k Тогава Господ ми каза: Стани, предвождай този народ, за да влезе като притежател на земята, за която съм се клел на бащите му да я дам на него.

12 l А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ , твоят Бог, освен да се боиш от Господ а, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го обичаш и да служиш на Господ а, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа,

13 m за да пазиш заповедите на Господа и наредбите Му, които днес ти давам за твое добро?

14 n Ето, небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа , твоя Бог,

15 o обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби, и измежду всички племена избра вас, потомството им след тях, както виждате днес.

16 p И така, обрежете краекожието на сърцето си и не бъдете вече твърдоглави.

17 q Защото Йехова , вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;

18 r Който отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.

19 s И така, обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в Египетската земя.

20 t От Господа , твоя Бог, да се боиш, на Него да служиш, към Него да бъдеш привързан и в Неговото име да се заклеваш.

21 u С Него трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за тебе тези велики и страшни дела, които очите ти видяха.

22 v Бащите ти слязоха в Египет, на брой седемдесет души; а сега Господ , твоят Бог, те направи многоброен като звездите на небето.
Copyright information for BulProtRev