Deuteronomy 11

Заключително послание на Моисей

1 a И така, обичай Господа , твоя Бог, и пази винаги заръките Му, наредбите Му, законите Му и заповедите Му.

2 b И признайте днес (защото не говоря на синовете ви, които не познаха и които не видяха наказанието, нанесено от Господа , вашия Бог, величията Му, силната Му ръка и издигнатата Му мишца,

3 c знаменията Му и делата, които извърши сред Египет против египетския цар фараон и против цялата му земя,

4 d и какво направи Той с войската на египтяните, с конете им и с колесниците им, които ви преследваха, и как ги потопи във водите на Червеното море
11:4 От евр. Тръстиковото море.
и как Господ ги погуби съвсем
11:4 От евр. до ден днешен.
,

5 и какво направи за вас в пустинята, докато дойдете на това място,

6 g и какво направи на Датан и Авирон, синовете на Елиав, Рувимовия син, как земята отвори устата си и ги погълна пред целия Израил със семействата им, шатрите им и всичко живо, което им принадлежеше;

7 h но на вас говоря, чиито очи видяха всички велики дела, които Господ извърши),

8 i затова признайте и пазете всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дръзновени и да влезете, за да завладеете земята, към която преминавате, за да я притежавате,

9 j и да се продължат дните ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да я даде на тях и на потомството им, земя, в която текат мляко и мед.

10 k Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, не е както Египетската земя, от която излязохте, където сееше жито и го напояваше с краката си като зеленчукова градина.

11 А земята, която ще вземете за притежание, е земя, богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето,

12 l земя, за която Господ , твоят Бог, се грижи. Очите на Господа , твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината.

13 m И Господ казва: Ако слушате прилежно заповедите Ми, които днес ви заповядвам, да обичате Господа , вашия Бог, и да Му служите с цялото си сърце и с цялата си душа,

14 n тогава ще давам на земята ви дъжда на времето му – и ранния, и късния, за да събираш житото си, виното си и елея си.

15 o И ще давам трева на полетата ти за добитъка ти; и ще ядеш и ще се наситиш.

16 p Внимавай да не бъде измамено сърцето ви и да не се отклоните, като служите на други богове и им се покланяте,

17 q и да пламне против вас гневът на Господа , и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, и скоро да бъдете унищожени от добрата земя, която Господ ви дава.

18 r И така, вложете тези мои думи в сърцето и в душата си, привържете ги като символ на ръката си и нека бъдат като превръзки на челата ви.

19 s Да учите на тях децата си, като говорите за тях, когато седите в къщата си, когато ходите по пътя, когато лягате и когато ставате.

20 t Да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си,

21 u за да се умножат дните ви и дните на децата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да им я даде, колкото време е небето над земята.

22 v Понеже ако пазите прилежно всички тези заповеди, които ви заповядвам, и ги изпълнявате – да обичате Господа , вашия Бог, да ходите във всичките Му пътища и да сте привързани към Него,

23 w тогава Господ ще изгони пред вас всички тези народи и ще завладеете народи, по-велики и по-силни от вас.

24 x Всяко място, където стъпи стъпалото на краката ви, ще бъде ваше; от пустинята и Ливан, от реката, т. е. реката Ефрат, дори до Западното море ще бъдат пределите ви.

25 y Никой няма да може да устои пред вас; Господ , вашият Бог, ще всява страх и трепет от вас по цялата земя, на която стъпвате, според както ви е говорил.

26 z Ето, днес поставям пред вас благословение и проклятие:

27 aa благословението, ако слушате заповедите на Господа , вашия Бог, които днес ви заповядвам;

28 ab и проклятието, ако не слушате заповедите на Господа , вашия Бог, а се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам, и следвате други богове, които не сте познавали.

29 ac А когато Господ , твоят Бог, те въведе в земята, към която отиваш, за да я притежаваш, тогава да положиш благословението на хълма Гаризин, а проклятието – на хълма Гевал.

30 ad Не са ли те отвъд
11:30 На запад от.
Йордан зад пътя към залязването на слънцето в земята на ханаанците, които живеят в полето срещу Галгал, при дъбравата Море?

31 af Защото вие преминавате Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ , вашият Бог, ви дава; и ще я притежавате и ще се заселите в нея.

32 ag И така, внимавайте да изпълнявате всички наредби и закони, които днес поставям пред вас.
Copyright information for BulProtRev