Deuteronomy 12

За истинското поклонение на Бога

1 a Ето наредбите и законите, за които трябва да внимавате, за да ги изпълнявате през цялото време, колкото живеете на света, в земята, която Господ , Бог на бащите ти, ти дава да притежаваш:

2 b Да разрушите всички места, където племената, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високите планини, по хълмовете и под всяко зелено дърво;

3 c и да съсипете жертвениците им, да строшите стълбовете им, да изгорите с огън идолите им, да съсечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова място.

4 d А спрямо Господа , вашия Бог, да не постъпвате така;

5 e а да търсите мястото, което Господ , вашият Бог, избере между всичките ви племена, за да настани там Името Си, да бъде жилището Му, и там да идете;

6 f там да принасяте всеизгарянията си, жертвите си, десятъците си, приносите, които издигаш с ръцете си, оброците си, доброволните си приноси и първородните от говедата си и от овцете си;

7 g и там, пред Господа , вашия Бог, да ядете; и да се веселите, вие и домовете ви, във всичките си начинания и в каквото те е благословил Господ , твоят Бог.

8 h Да не правите никак, както ние днес правим тук – всеки каквото му се вижда за добро.

9 Защото още не сте дошли в почивката и в наследството, което Господ , вашият Бог, ви дава.

10 i Но когато преминете Йордан и се заселите в земята, която Господ , вашият Бог, ви дава да наследите, и Той ви успокои от всички неприятели около вас, и живеете безопасно,

11 j тогава на мястото, което Господ , вашият Бог, избере, за да настани Името Си, там принасяйте всичко, което ви заповядвам: всеизгарянията си, жертвите си, десятъците си и приносите, които издигаш с ръцете си, и всички подбрани от теб оброци, които сте обрекли на Господа .

12 k И да се веселите пред Господа , вашия Бог, вие, синовете ви, дъщерите ви, слугите ви, слугините ви и левитът, който е вътре зад портите ви (защото той няма дял, нито наследство с вас).

13 l Внимавай да не би да принасяш всеизгарянията си на което и да било място, което виждаш;

14 m а на мястото, което Господ избере в едно от племената ти, там да принасяш всеизгарянията си и там да вършиш всичко, което ти заповядвам.

15 n Може обаче да колиш и да ядеш месо във всичките си жилища според желанието ти, според колкото Господ , твоят Бог, те е благословил; нечистият и чистият могат да ядат от него като от газела и като от елен.

16 o Само кръвта да не ядете; да я изливате на земята като вода.

17 А не бива да ядеш в жилищата си десятъка от житото си или от виното си, или от маслиновото масло, или първородните от говедата си, или от овцете си, или кой да било от оброците, които си обрекъл, или доброволните си приноси, или приносите, които издигаш с ръцете си;

18 p а пред Господа , твоя Бог, да ги ядеш – на мястото, което Господ , твоят Бог, избере: ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е вътре зад портите ти; и да се веселиш пред Господа , твоя Бог, във всичко, приготвено от ръката ти
12:18 От евр. на което сложиш ръка.
.

19 r Внимавай да не пренебрегваш левита, докато живееш в земята си.

20 s Когато Господ , твоят Бог, разшири пределите ти, според както ти е обещал, а ти кажеш: Ще ям месо, защото желаеш да ядеш месо, то може да ядеш месо колкото искаш.

21 Ако е много далеч от тебе мястото, което Господ , твоят Бог, избере, за да настани Името Си там, тогава да колиш от говедата и от овцете, които Господ ти е дал, според както ти заповядах, и да ядеш в жилището си колкото желаеш.

22 t Както ядеш от газела и елен, така да ядеш и това месо ; нечистият и чистият могат еднакво да ядат от него.

23 u Само строго да внимаваш да не ядеш от кръвта, защото кръвта е животът, и не бива да ядеш живота
12:23 От евр. душата.
с месото.

24 Да не я ядеш, а да я изливаш на земята като вода.

25 w Да не я ядеш, за да бъде добре на теб и на децата ти след тебе, когато вършиш онова, което е право пред Господа .

26 x Само от посветеното и оброците си да взимаш, за да отиваш на мястото, което избере Господ ,

27 y и да принасяш всеизгарянията си, месото и кръвта върху жертвеника на Господа , твоя Бог. Кръвта на жертвите ти да се излива върху жертвеника на Господа , твоя Бог, а месото им да ядеш.

28 z Внимавай и слушай всички тези думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на теб и на децата ти след тебе до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа , твоя Бог.

29 aa Когато Господ , твоят Бог, изтреби пред тебе народите на земята, където ти отиваш да ги завладееш, и ти ги завладееш и се заселиш в земята им,

30 ab внимавай за себе си да не се впримчиш да ги последваш, когато бъдат изтребени пред теб; и да не разпитваш за боговете им, като казваш: Как служат тези народи на боговете си? – за да направя и аз така.

31 ac Да не постъпваш така спрямо Господа , твоя Бог; защото те са извършили за боговете си всяка мерзост, която Господ мрази; понеже за боговете си са изгаряли с огън и синовете си, и дъщерите си.

32 ad Внимавайте да изпълнявате всичко, което ви заповядвам; да не прибавяте към него, нито да отнемате от него.
Copyright information for BulProtRev