Deuteronomy 13

Изпитване на лъжепророците

1 a Ако се въздигне сред тебе пророк или съновидец и ти посочи знамение или чудо,

2 b и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори и каже: Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да им служим, –

3 c да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец; защото Господ , вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали обичате Господа , вашия Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.

4 d Господа , вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да се придържате.

5 e А онзи пророк или онзи съновидец да бъде умъртвен, защото е проповядвал отстъпление от Господа , вашия Бог, Който ви е извел от Египетската земя и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ , твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си.

6 f Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщерята ти, или жената, която почива в скута ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуши тайно, като каже: Да идем и да служим на други богове, – които нито ти си знаел, нито бащите ти,

7 между боговете на племената, които са около вас, близо до теб или далеч от теб, от единия край на света до другия,

8 g да не се съгласиш с него, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го укриеш;

9 h а непременно да го умъртвиш; твоята ръка да бъде първа срещу него, за да го убиеш, и после ръката на целия народ.

10 Да го убиеш с камъни, за да умре, защото поиска да те отклони от Господа , твоя Бог, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството.

11 i И целият Израил, като чуе, ще се убои и няма да върши вече такова зло сред теб.

12 j Ако между градовете, които Господ , твоят Бог, ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш да се казва за един от тях:

13 k Някои подлеци, излезли отсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели,

14 тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и ако това нещо е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена сред тебе,

15 то непременно да поразиш жителите на онзи град с острието на меча и с острието на меча да обречеш на унищожение него и всички, които са в него, и добитъка му.

16 l Тогава, като събереш всичката плячка от него насред площада му, да изгориш с огън града и всичката плячка от него за Господа , твоя Бог; и той ще остане могила навеки, повече да не се съгради.

17 m Нищо от обреченото на унищожение да не вземаш; за да се отвърне Господ от яростния Си гняв и да ти покаже милост, да те пожали и да те умножи, както се е клел на бащите ти,

18 n ако послушаш гласа на Йехова, твоя Бог, да пазиш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, да вършиш това, което е право пред Господа , твоя Бог.
Copyright information for BulProtRev