Deuteronomy 14

Наредба за чистите и нечистите животни и за десятъка

1 a Вие сте синове на Господа , вашия Бог; да не правите по тялото си нарязвания, нито да се бръснете между очите си заради мъртвец.

2 b Защото сте народ, свят на Господа , вашия Бог, и вас избра Господ измежду всички племена, които са по лицето на земята, за да бъдете Негов народ.

3 c Да не ядеш нищо нечисто.

4 d Ето животните, които може да ядете: говедото, овцата и козата,

5 елена, газелата, бивола, дивата коза, кошутата
14:5 От евр. вид дива коза.
, антилопата и планинската овца.

6 Всяко животно от четирикраките, което има раздвоен крак и разцепено на два нокътя копито и което преживя, тях да ядете.

7 Но да не ядете от онези, които само преживят или които само имат раздвоено и разцепено копито, като камилата, заека и язовеца; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас;

8 f и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тези домашни животни да не ядете и до труповете им да не се допирате.

9 g От всички, които живеят във водата, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи, да ядете;

10 но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са нечисти за вас.

11 От всички чисти птици можете да ядете.

12 h А ето тези, които не трябва да ядете: орела, лешояда, черния лешояд,

13 червената каня, черната каня, сокола по видовете му;

14 всяка врана по видовете ѝ;

15 кукумявката, совата, чайката, ястреба по видовете му,

16 малкия бухал, големия бухал, белия бухал,

17 пеликана, рибаря, корморана,

18 щъркела, чаплата по видовете ѝ, папуняка и прилепа.

19 i Всички крилати пълзящи са нечисти за вас; не бива да се ядат.

20 От всички чисти птици можете да ядете.

21 j Никаква мърша да не ядете (на чужденеца, който е в градовете
14:21 От евр. от вътрешната страна на портите.
ти, можеш да я даваш да я яде или да я продаваш на чужденец); защото вие сте свят народ на Господа , вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

22 l Непременно да даваш десета част от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти произвежда всяка година.

23 m И десетата част от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овцете си да ядеш пред Господа , твоя Бог, на мястото, което избере, за да настани там Името Си; за да се научиш да се боиш всякога от Господа , твоя Бог.

24 n Но ако, когато те благослови Господ , твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, така че да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ , твоят Бог, за да настани там Името Си,

25 тогава да разменяш десятъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, и да идеш на мястото, което избере Господ , твоят Бог;

26 o и да дадеш парите за каквото и да е нещо, което пожелаеш, за говеда или за овце, или за вино, или за спиртни питиета
14:26 Евр. Сикера.
, или за каквото и да е нещо, което би пожелал; и там, пред Господа , твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш – ти, домът ти

27 q и левитът, който е в градовете ти; него да не пренебрегваш, защото той няма дял, нито наследство с тебе.

28 r В края на всяка трета година да изваждаш целия десятък от произведението си през онази година и да го складираш в градовете си,

29 s така че левитът (защото той няма дял, нито наследство с тебе), чужденецът, сирачето и вдовицата, които са в градовете ти, да идват, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ , твоят Бог, във всичко, което вършиш.
Copyright information for BulProtRev