Deuteronomy 17:2-6

2 a Ако се намери сред вас в някой от градовете ти, които Господ , твоят Бог, ти дава, мъж или жена да извърши зло пред Господа , твоя Бог, като престъпи завета Му

3 b и отиде и послужи на други богове, и им се поклони – на слънцето или на луната, или на каквото и да било от небесното множество, нещо, което съм забранил,

4 c когато ти бъде известено това и чуеш, да изпиташ добре и ако това нещо е вярно, че такава мерзост се върши в Израил,

5 d то да изведеш вън при портите си мъжа или жената, които са извършили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, за да умрат.

6 e Вследствие думите на двама или на трима свидетели да бъде убиван онзи, който е за смъртно наказание; а вследствие думите само на един свидетел да не бъде убиван.
Copyright information for BulProtRev