Deuteronomy 18

Наредби за свещениците и пророците

1 a Нито левитските свещеници, нито цялото Левиево племе да имат дял или наследство с Израил: нека се хранят с жертвите, принасяни чрез огън на Господа , и с Неговото наследство.

2 Затова да нямат наследство между братята си; тяхното наследство е това, което им е казал Господ .

3 b Ето какво ще бъде правото на свещениците от народа, от онези, които принасят в жертва говедо или овца: да дават на свещеника плешката, челюстите и вътрешностите.

4 c На него да даваш и първите плодове от житото си, от виното си и от елея си, и първото руно от овцете си.

5 d Защото измежду всичките ти племена него избра Господ , твоят Бог, да стои да служи в Името на Господа , той и потомците му винаги.

6 e И ако дойде левит от някой от градовете ти в целия Израил, където е бил пришълец, и дойде с цялото желание на душата си на мястото, което избере Господ ,

7 f тогава да служи в Името на Господа , своя Бог, както всичките му братя левити, които служат там на Господа .

8 g Нека имат равни дялове да ядат, в прибавка към полученото от продажбата
18:8 Или: наема.
на бащиния му имот.

9 i Когато влезеш в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава, не се учи да правиш според мерзостите на местните племена.

10 j Да няма сред тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън
18:10 Т.е. който изгаря сина си или дъщеря си в огън.
, нито един прорицател, окултист, гадател или магьосник,

11 l никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач
18:11 Или: оракул.
или човек, който извиква духове на мъртви;

12 n защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ , твоят Бог, изгонва тези народи пред тебе.

13 Съвършен да бъдеш пред Господа , твоя Бог.

14 Защото тези народи, които ще завладееш, слушат окултистите и прорицателите; но на тебе Господ , твоят Бог, не е позволил това.

15 o Господ , твоят Бог, ще издигне отсред теб, измежду братята ти, пророк, както е въздигнал мене; него слушайте,

16 p според всичко, което ти измолваше от Господа , своя Бог, при Хорив, в деня, когато се събрахте, като ти казваше: Да не чуя вече гласа на Господа , моя Бог, и да не видя вече този голям огън, за да не умра.

17 q Тогава Господ ми каза: Добро е това, което казаха.

18 r Аз ще им въздигна от братята им пророк, както съм въздигнал теб, и ще сложа думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам.

19 s А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое име, Аз ще искам сметка от него.

20 t Но пророк, който дръзне да каже от Мое име слово, което Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, този пророк да умре.

21 И ако кажеш в сърцето си: Как ще познаем кое слово Господ не е казал? –

22 u Когато някой пророк говори от Господнето име и словото му не се сбъдне, това слово Господ не е говорил; пророкът го е говорил своеволно; да не се боиш от него.
Copyright information for BulProtRev