Deuteronomy 19

Правосъдие за престъпления

1 a Когато Господ , твоят Бог, погуби народите, чиято земя Господ , твоят Бог, ти дава, и ти ги наследиш и се заселиш в градовете им и в къщите им,

2 b тогава да отделиш три града в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава да притежаваш.

3 Да си приготвиш пътя за тях и да разделиш на три части цялата страна, която Господ , твоят Бог, ти дава за наследство, за да прибягва там всеки убиец.

4 c И ето правилото за убиеца, който може да побегне там и да остане жив: онзи, който без намерение удари ближния си, когото преди това не е мразел –

5 както, когато някой отива с другаря си в гората, за да сече дърва, и ръката му, като удари със секирата, за да отсече дървото, желязото изскочи от дръжката и улучи другаря му и онзи умре – такъв нека бяга в един от тези градове и ще остане жив;

6 d да не би отмъстителят за кръвта с кипнало от гняв сърце да погне убиеца, да го застигне (ако пътят е дълъг) и да го убие, без той да е заслужил смърт, понеже не го е мразил от преди това.

7 Затова аз ти заповядвам: Отдели си три града

8 e (а когато Господ , твоят Бог, разшири пределите ти, както се е клел на бащите ти, и ти даде цялата земя, която обеща да даде на бащите ти,

9 f ако пазиш и изпълняваш всички тези заповеди, които днес ти заповядвам, да обичаш Господа , твоя Бог, и да ходиш всякога в Неговите пътища, тогава към тези три града да прибавиш още три),

10 за да не се пролее невинна кръв в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава за наследство, и да не си виновен за кръв.

11 g Но ако човек мрази ближния си и го причака, и като го нападне, удари го и онзи умре, и той побегне в един от тези градове,

12 тогава старейшините на града му да пратят и да го вземат оттам, и да го предадат в ръката на отмъстителя за кръвта, за да умре.

13 h Окото ти да не го пожали, а да прекратиш в Израил проливането на невинна кръв, за да ти бъде добре.

14 i Да не преместваш междите на ближния си, които дедите ти са поставили в наследството, което ще наследиш в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава, за да я притежаваш.

15 j Само един свидетел да не застава против някого за каквото и да е беззаконие или за каквото и да е престъпление, което би извършил; а чрез думите на двама свидетели или чрез думите на трима свидетели да се установява всяко дело.

16 k Ако се повдигне неправеден свидетел против някого, за да свидетелства против него за беззаконие,

17 l тогава и двамата, между които е спорът, да застанат пред Господа , пред свещениците и съдиите, които съдят в онова време;

18 и съдиите да разследват подробно; ако свидетелят е лъжлив и свидетелства лъжливо против брат си,

19 m тогава да го накажете с това, което е намислил да направи на брат си; така да отмахваш злото отсред себе си.

20 n Защото другите, като чуят, ще се уплашат и няма да вършат занапред такова зло сред тебе.

21 o Не се смилявай над него; живот ще се даде за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак.
Copyright information for BulProtRev