Deuteronomy 20

Военни закони

1 a Когато излезеш на бой против неприятелите си и видиш коне, колесници и войска повече от тебе, да не се уплашиш от тях, защото с теб е Господ , твоят Бог, Който те е извел от Египетската земя.

2 И като пристъпиш в боя, свещеникът да се приближи и да говори на народа:

3 Слушай, Израилю! Днес вие тръгвате на бой срещу неприятелите си; да не премалее сърцето ви; не бойте се и не изпадайте в ужас пред тях;

4 b защото Господ , вашият Бог, Той е, Който ходи с вас да се бие за вас против неприятелите ви, за да ви спаси.

5 c А военачалниците нека говорят на народа: Кой е построил нова къща и не я е осветил? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да умре в боя и друг да я освети.

6 Кой е насадил лозе и не е ял от плода му? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да умре в боя и друг да яде плода му.

7 d Кой се е сгодил за жена и не я е взел? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да умре в боя и друг да я вземе.

8 e Военачалниците да говорят още на народа: Кой е страхлив и малодушен? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да премалеят сърцата на братята му, както неговото сърце.

9 И военачалниците, като свършат да говорят на народа, нека поставят военачалници над полковете за предводители на народа.

10 f Когато се приближиш към някой град, за да воюваш против него, предложи му мир.

11 Ако ти отговори миролюбиво и ти отвори портите, тогава цялото население, което се намира в него, да ти станат поданици и да ти работят.

12 Но ако не сключи мир с теб, а воюва против тебе, тогава да го обсадиш;

13 g и когато Господ , твоят Бог, го предаде в ръцете ти, тогава да поразиш всичките му мъжки с острието на меча;

14 h а жените, децата, добитъка и всичко, което се намира в града, всичката плячка от него да вземеш за себе си; и да ядеш от плячката на неприятелите си, която Господ , твоят Бог, ти даде.

15 Така да постъпваш с всички градове, които са много далеч от тебе, които не са от градовете на тукашните племена.

16 i А от градовете на тези народи, които Господ , твоят Бог, ти дава за наследство, да не оставиш нищо живо,

17 а да ги обречеш на унищожение: хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, според както Господ , твоят Бог, ти заповяда;

18 j за да не ви научат да постъпвате според всичките мерзости, които те са извършвали за боговете си, и така да съгрешите против Господа , вашия Бог.

19 Когато обсаждаш някой град за дълго време и воюваш против него, за да го превземеш, да не унищожаваш дърветата му, нито да вдигаш над тях секира; да не ги насичаш, защото от тях можеш да ядеш плода им. Човек ли е полското дърво, за да бъде обсаждано от тебе?

20 Само дърветата, за които знаеш, че не са плодни дървета, можеш да унищожаваш и изсичаш; и с тях да издигаш кули против града, който ти се противопоставя, докато бъде превзет.
Copyright information for BulProtRev