Deuteronomy 21

Различни постановления и правила

1 Ако в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава като притежание, бъде намерен някой убит, паднал на полето, и не се знае кой го е убил,

2 тогава старейшините ти и съдиите ти да излязат и измерят разстоянието до градовете, които са около убития;

3 и старейшините на града, който е най-близо до убития, да вземат телица, с която не е работено и която не е теглила ярем;

4 и старейшините на онзи град да докарат телицата в някоя долина, където има течаща вода, долина, която не е орана, нито е засявана, и там, в долината, да отсекат главата на телицата.

5 a Тогава да пристъпят свещениците, Левиевите потомци (понеже тях избра Господ , твоят Бог, да Му служат и да благославят в Господнето Име, и по тяхното обяснение да се отсъжда за всеки спор и побой),

6 b и всички старейшини от онзи град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината телица

7 и да кажат: Нашите ръце не са пролели тази кръв, нито нашите очи са видели проливането ѝ;

8 c бъди милостив, Господи , към народа си Израил, който си изкупил, и не вменявай на народа си Израил вина за проливането на невинна кръв. И проливането на кръвта ще им се прости.

9 d Така да заличиш от себе си проляната без твоя вина кръв, когато сториш това, което е право пред Господа .

10 Когато излезеш да воюваш против неприятелите си и Господ , твоят Бог, ги предаде в ръцете ти, и вземеш от тях пленници,

11 ако видиш между пленниците красива жена и като бъдеш привлечен от нея, пожелаеш да я вземеш за своя жена,

12 тогава да я заведеш у дома си; и тя да обръсне главата си, да изреже ноктите си

13 e и като съблече дрехите, с които е била пленена, да седи у дома ти да оплаква баща си и майка си цял месец; и след това да влезеш при нея и да ѝ бъдеш мъж, и тя да ти стане жена.

14 f Но ако не останеш доволен от нея, тогава да я изпратиш свободна; но да не я продаваш за пари, нито да я правиш робиня, защото си я обезчестил.

15 g Ако някой има две жени, едната любима, а другата нелюбима, и те му народят деца – любимата и нелюбимата, и ако първородният син е на нелюбимата,

16 h тогава в деня, когато бащата дели между синовете си имота си, не трябва да обявява за първороден сина на любимата вместо сина на нелюбимата, който е истинският първороден;

17 i а да признае за първороден сина на нелюбимата и да му даде двоен дял от целия си имот; защото той е пръв плод на силата му – на него принадлежи правото на първородството.

18 Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша наставленията на баща си или наставленията на майка си и при все че те го наказват, той пак не иска да ги слуша,

19 тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града му и при градската порта на местоживеенето му,

20 и да кажат на старейшините на града: Нашият син е упорит и непокорен; не слуша думите ни, разблуден е и е пияница.

21 j Тогава всички мъже от града да го убият с камъни, за да умре; така да премахнеш злото; и целият Израил ще чуе и ще се страхува.

22 k Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен чрез обесване на дърво,

23 l тялото му да не остане през цялата нощ на дървото, а да го погребеш в същия ден; защото обесеният е проклет от Бога; така да не допуснеш да се оскверни земята, която Господ , твоят Бог, ти дава като наследство.
Copyright information for BulProtRev