Deuteronomy 23

1Онзи, който е скопен, или човек, чийто детероден член е отрязан, да не влиза в Господнето събрание.

2 Никой незаконно роден да не влиза в Господнето събрание; никой и от потомците му до десетото поколение да не влиза в Господнето събрание.

3 a Амонец и моавец да не влизат в Господнето събрание; потомците им и до десетото поколение да не влизат в Господнето събрание никога;

4 b защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя, когато излизахте от Египет, и защото наеха против тебе Валаам, Веоровия син, от Фатур в Месопотамия, за да прокълне Израил.

5 Но Господ , твоят Бог, не склони да послуша Валаам; а Господ , твоят Бог, промени проклятията в благословение за тебе, понеже Господ , твоят Бог, те обикна.

6 c Да не им благопожелаваш мир или благополучие през всичките си дни до века.

7 d Да не се отвращаваш от едомец, защото ти е брат; да не се отвращаваш от египтянин, защото ти си бил пришълец в земята му.

8 Децата, които се родят от тях в третото поколение, нека влизат в Господнето събрание.

9 Когато отиваш на война против неприятелите си, пази се от всичко, което е нечисто.

10 e Ако има всред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана и да не влезе в стана;

11 f а привечер да се окъпе във вода и когато залезе слънцето, да влезе в стана.

12 Да имаш също така място вън от стана, където да излизаш по нужда;

13 и да имаш между оръжията си малка лопатка и когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея, и да покриеш онова, което излиза от тебе.

14 g Защото Господ , твоят Бог, ходи сред стана ти, за да те избави и да предава неприятелите ти пред тебе; затова станът ти трябва да бъде осветен, за да не види Господ нещо нечисто в теб и да се отвърне от тебе.

15 h Да не предадеш на господаря му слуга, който е избягал при теб от господаря си.

16 i Нека остане да живее всред вас, на мястото, което избере в някой от твоите градове, където му е угодно; да не го притесняваш.

17 j Да няма блудница
23:17 Култови сексуални практики в Ханаан.
от Израилевите дъщери, нито да има мъжеложник
23:17 От евр. куче; презрително название за хомосексуалист.
от Израилевите синове.

18 Срещу никакъв оброк да не принасяш заплата от блудница, нито цена от мъжеложник в дома на Господа , твоя Бог, защото и двете са мерзост за Господа , твоя Бог.

19 m Да не заемаш на брат си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва или каквото и да е друго нещо, което се заема с лихва.

20 n На чужденец може да заемаш с лихва, а на брат си да не заемаш с лихва; за да те благославя Господ , твоят Бог, във всичките ти начинания на земята, която си получил за притежание.

21 o Когато направиш оброк на Господа , твоя Бог, да не забравяш да го изпълниш; защото Господ , твоят Бог, непременно ще го изиска от теб и неизпълнението му ще ти се сметне за грях.

22 Но ако се въздържаш да се обричаш, няма да ти се смята за грях.

23 p Каквото излиза от устните ти, пази го и го върши според оброка си на Господа , твоя Бог, т. е. доброволния принос, който си обрекъл с устата си.

24 Когато влезеш в лозето на ближния си, може да ядеш грозде, колкото искаш, докато се наситиш; но в кошницата си да не слагаш.

25 q Когато влезеш в посевите на ближния си, може с ръката си да откъснеш класове; но не може да жънеш със сърп посевите на ближния си.
Copyright information for BulProtRev