Deuteronomy 24

1 a Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му хареса, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да ѝ напише разводно писмо и като ѝ го връчи, да я изпрати от къщата си.

2 А тя, като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж.

3 Но ако я намрази и вторият мъж и ѝ напише разводно писмо, и като ѝ го даде, я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена,

4 b то първият ѝ мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа . Така да не навличаш грях на земята, която Господ , твоят Бог, ти дава в наследство.

5 c Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война и да не му се възлага нищо; нека бъде свободен у дома си една година и нека да весели жената, която си е взел.

6 Никой да не взема в залог мелница, нито горния ѝ камък; защото с това той взема живот в залог.

7 d Ако се установи, че някой е отвлякъл човек от сънародниците си, израилтяните, и го е поробил или го е продал, тогава този крадец да умре; така да премахнеш злото.

8 e Що се отнася до проказата, да спазваш и да постъпваш според всичко, което ви учат левитските свещеници; внимавайте да правите така, както съм им заповядал.

9 f Помни какво направи Господ , твоят Бог, на Мариам по пътя, когато излязохте от Египет.

10 Когато заемеш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог за него.

11 Остани отвън и човекът, на когото заемаш, нека ти изнесе залога.

12 И ако човекът е сиромах, да не си легнеш да спиш със залога му при себе си.

13 g Непременно да му върнеш залога до залез слънце, за да спи той с дрехата си и да те благослови; и това ще ти се сметне за правда пред Господа , твоя Бог.

14 h Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти в градовете ти.

15 i Същия ден му дай заплатата, преди изгрев слънце, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа и това да ти се сметне за грях.

16 j Бащите да не бъдат убивани заради децата, нито децата да бъдат убивани заради бащите; всеки заради собствения си грях да бъде умъртвяван.

17 k Да не изкривяваш правосъдието, дължимо на чужденеца или на сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог;

18 l а да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ , твоят Бог, те е избавил оттам; затова Аз ти заповядвам да вършиш това.

19 m Когато жънеш нивите си и забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш, за да го вземеш; нека остане за чужденеца, за сирачето и за вдовицата; за да те благославя Господ , твоят Бог, във всичко, което вършиш.

20 Когато брулиш маслините си, да не отърсваш повторно клоните; останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

21 Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го береш повторно; останалото нека да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

22 n Помни, че си бил роб в Египетската земя; затова Аз ти заповядвам да постъпваш така.
Copyright information for BulProtRev