Deuteronomy 25

1 a Ако се появи разпра между хора и дойдат пред съда, и съдиите ги съдят, тогава нека оправдаят правия и осъдят виновния.

2 b И ако виновният е заслужил бой, съдията да заповяда да го повалят долу и да бъде наказан с тоягите пред него, с брой, който отговаря на престъплението му.

3 c Четиридесет удара може да му ударят, а не повече; да не би, като превишават и му ударят много повече от тези удари, брат ти да бъде унижен пред очите ти.

4 d Да не завързваш устата на вола, когато вършее.

5 e Ако братя живеят заедно и един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън от семейството му за чужд; братът на мъжа ѝ да влезе при нея и да я вземе за своя жена, и да изпълни към нея длъжността на девер.

6 f И първородният, когото тя роди, да носи името на умрелия си брат, за да не се изличи името му от Израил.

7 g Но ако човекът не желае да вземе жената на брат си, тогава жената на брат му да отиде при градските порти пред старейшините и да каже: Деверът ми отказва да възстанови името на брат си в Израил; не иска да изпълни към мене длъжността на девер.

8 h Тогава старейшините на града му да го повикат и да му говорят; и ако той упорства: Не желая да я взема,

9 i тогава жената на брат му да се обърне към него пред старейшините и като събуе обувката от крака му, да плюе на лицето му и да каже: Така ще се прави на човек, който не иска да съзижда дома на брат си.

10 И той да се нарича в Израил с името Бет-Халуц-Ханнаал
25:10 От евр. Домът на събутия.
.

11 Ако се сбият двама души и жената на единия се намеси, за да освободи мъжа си от ръката на този, който го бие, и посегне и го хване за срамните му части,

12 k тогава да отсечеш ръката ѝ; окото ти да не я пожали!

13 l Да нямаш в торбата си различни теглилки, тежки и леки.

14 Да нямаш в къщата си различни ефи, голяма и малка.

15 m Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да имаш; за да се продължат дните ти на земята, която Господ , твоят Бог, ти дава.

16 n Защото всички, които вършат неправда, са мерзост за Господа , твоя Бог.

17 o Помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязохте от Египет,

18 p как той излезе насреща ти по пътя и порази хората ти, останали назад, всички изостанали поради слабост, когато ти беше спрял от умора; а той не се побоя от Бога.

19 q Поради това, когато те успокои Господ , твоят Бог от всичките неприятели около тебе в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава в наследство за притежание, заличи спомена за Амалик под небето; да не забравиш.
Copyright information for BulProtRev