Deuteronomy 27

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА

( 27:1—30:20 )

Паметник и жертвеник на планината Гевал

1 Тогава Моисей и Израилевите старейшини заповядаха на народа: Пазете всички заповеди, които днес ви даваме.

2 a И в деня, когато минете през Йордан към земята, която Господ , твоят Бог, ти дава, постави си големи камъни, измажи ги с вар

3и запиши на тях всички думи на този закон, като преминеш Йордан, за да влезеш в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава – земя, където текат мляко и мед, както ти е обещал Господ , Бог на бащите ти.

4 b Затова, като преминете Йордан, поставете на хълма Гевал тези камъни, за които днес ви заповядвам, и ги измажете с вар.

5 c И там да издигнеш жертвеник на Господа , твоя Бог, жертвеник от камъни. Желязно сечиво да не ги докосне;

6да издигнеш жертвеника на Господа , твоя Бог, от цели камъни и да принесеш на него всеизгаряния на Господа , твоя Бог;

7да принесеш и мирни жертви, да ядеш там и да се развеселиш пред Господа , твоя Бог.

8А на камъните да напишеш много ясно всичките думи на този закон.

9 d Тогава Моисей и левитските свещеници казаха на целия Израил: Мълчи и слушай, Израилю, днес вие станахте народ на Господа , вашия Бог.

10Затова слушай гласа на Господа , твоя Бог, и изпълнявай заповедите Му и наредбите Му, които днес ти давам.

11И Моисей заръча на народа в същия ден:

12 e Когато преминете Йордан, ето кои да застанат на хълма Гаризин, за да благославят народа: Симеон, Левий, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин;

13 f и ето кои да застанат на хълма Гевал, за да го прокълнат: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим.

14Тогава левитите с висок глас да кажат на всички израилтяни:

15 g Проклет да е онзи, който направи изваян или излят кумир, мерзост пред Господа , дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И целият народ да отговори: Амин!

16 h Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И целият народ да каже: Амин!

17 i Проклет, който премести междите на ближния си. И целият народ да каже: Амин!

18 j Проклет, който отбие слепия от пътя. И целият народ да каже: Амин!

19 k Проклет, който опорочи съда на пришълеца, на сирачето и на вдовицата. И целият народ да каже: Амин!

20 l Проклет, който лежи с жената на баща си; защото осквернява леглото на баща си. И целият народ да каже: Амин!

21 m Проклет, който лежи с каквото и да е животно. И целият народ да каже: Амин!

22 n Проклет, който лежи със сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си. И целият народ да каже: Амин!

23 o Проклет, който лежи с тъща си. И целият народ да каже: Амин!

24 p Проклет, който скришно удари ближния си. И целият народ да каже: Амин!

25 q Проклет, който приеме подкуп, за да убие невинен човек. И целият народ да каже: Амин!

26 r Проклет, който не потвърждава думите на този закон и не ги изпълнява. И целият народ да каже: Амин!
Copyright information for BulProtRev