Deuteronomy 29

Божият завет с Израил в Моавската земя

1 a Ето думите на завета, който Господ заповяда на Моисей да сключи с израилтяните в Моавската земя, освен завета, който сключи с тях в Хорив.

2 b Моисей повика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, което Господ направи пред вас в Египетската земя, на фараона и на всичките му слуги, и на цялата му земя;

3 c големите изпитания, които ти видя, знаменията и онези големи чудеса;

4 d но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате и уши, за да слушате.

5 А Аз ви дадох за четиридесет години пътуване по пустинята, през което време дрехите ви не овехтяха на вас и обувките на нито един от вас не овехтяха на крака му,

6 e хляб не ядохте и вино и сикера не пихте, за да знаете, че Аз съм Господ , вашият Бог.

7 f И когато дойдохте на това място, есевонският цар Сион и васанският цар Ог излязоха против нас на бой; а ние ги поразихме,

8 g завладяхме земята им и я дадохме за наследство на Рувимовите синове, на Гадовите синове и на половината от Манасиевото племе.

9 h И така, пазете думите на този завет и ги изпълнявайте, за да успявате във всичко, което правите.

10 Днес вие всички стоите пред Господа , вашия Бог – началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всички израилтяни,

11 i децата ви, жените и чужденецът, който е сред стана ти, от дървосекача ти до водоносеца ти, –

12 j за да встъпиш в завета на Господа , твоя Бог, и в клетвата, която Господ , твоят Бог, прави днес с тебе,

13 k за да те утвърди днес за Свой народ и Той да ти бъде Бог, както ти е казал и както се е клел на бащите ти, на Авраам, на Исаак и на Яков.

14 l И аз не сключвам този завет и тази клетва само с вас,

15 m а както с онези, които днес стоят тук с нас пред Господа , нашия Бог, така и с онези, които днес не са тук с нас

16 (защото вие знаете как живеехме в Египетската земя и как минахме между племената, през които пропътувахме;

17 и видяхме мерзостите им и дървените им и каменни, сребърни и златни кумири, които са между тях);

18 n така че да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа , нашия Бог, за да иде да служи на боговете на онези народи; така че да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин,

19 o и когато чуе думите на тази клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да си каже: Ще живея в мир, макар че ходя с упорито сърце и разорявам поливана земя заедно с безводната
29:19 От евр. Прибавям пиянството към жаждата.
.

20 q Бог няма да му покаже милост, но изведнъж гневът на Господа и ревността Му ще пламнат против този човек; и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето.

21 r Господ ще го отдели от всички Израилеви племена за погибел според всички проклятия на завета, написан в тази книга на закона.

22 А идващото поколение, синовете ви, които ще дойдат след вас, и чужденецът, който дойде от далечна земя, когато видят пораженията, нанесени на онази земя, и язвите, които Господ е изпратил в нея, ще кажат:

23 s Цялата земя е изгорена със сяра и сол и нито се сее, нито покълват посеви, и никаква трева не пониква на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адма и Севоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си.

24 t Всички народи ще кажат: Защо Господ направи така на тази земя? Какво значи огънят на този голям гняв?

25 Тогава ще им отговорят: Защото изоставиха завета на Господа , Бога на бащите си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от Египетската земя,

26 и отидоха и служиха на други богове, и им се поклониха – богове, които не знаеха и които Той не беше им дал,

27 u затова гневът на Господа пламна против тази земя, за да докара върху нея всички проклятия, които са написани в тази книга.

28 v И Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост и с люто възмущение и ги прати в друга земя, където са днес.

29 Скритото принадлежи на Господа , нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.
Copyright information for BulProtRev