Deuteronomy 29:25-27

25 Тогава ще им отговорят: Защото изоставиха завета на Господа , Бога на бащите си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от Египетската земя,

26 и отидоха и служиха на други богове, и им се поклониха – богове, които не знаеха и които Той не беше им дал,

27 a затова гневът на Господа пламна против тази земя, за да докара върху нея всички проклятия, които са написани в тази книга.
Copyright information for BulProtRev