Deuteronomy 3

1 a Тогава завихме и отидохме към Васан; и васанският цар Ог излезе против нас, той и целият му народ, на бой в Едраи.

2 b А Господ ми каза: Не бой се от него, защото предадох в ръката ти него, целия му народ и земята му; ще му направиш, както направи на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон.

3 c И така, Господ , нашият Бог, предаде в ръката ни и васанския цар Ог, и целия му народ; и го поразихме така, че не оставихме никой да оцелее.

4 d В онова време превзехме всичките му градове; нямаше град, който да не превзехме от тях: шестдесет града, цялата Арговска област, царството на Ог във Васан.

5 Всички тези градове бяха укрепени с високи стени, с порти и лостове; и освен тях имаше твърде много неукрепени градове.

6 e Тях изтребихме, както направихме на есевонския цар Сион; изтребихме всеки град, с мъжете, жените и децата.

7 А всичкия добитък и плячката от градовете разграбихме.

8 Така, в онова време отнехме от двамата аморейски царе земята, която е отвъд
3:8 На изток от.
Йордан, от потока Арнон до планината Ермон

9 g (Ермон сидонците наричат Сирион, а аморейците я наричат Санир);

10 h всички градове на планинската страна, целия Галаад и целия Васан до Салха и Едраи, градове от царството на Ог във Васан.

11 i (Защото само васанският цар Ог беше останал от оцелелите от исполините; ето, леглото му беше желязно; то е още в Рава на амонците. Дължината му беше девет лакътя и широчината му – четири лакътя, според лакътя на мъж.)
3:11 Т.е. ок. 4х1,8м. Тук става дума за саркофаг.

12 k И дадох на Рувимовите синове и Гадовите синове земята, която превзехме в онова време, от Ароир, който е при потока Арнон, и половината от планинските области на Галаад с градовете му;

13 l а остатъка от Галаад и целия Васан, царството на Ог, дадох на половината от Манасиевото племе, цялата Арговска област с целия Васан, който се нарича Земя на исполините.

14 m Манасиевият потомец Яир взе цялата Арговска област до границите на гесурците и маахатците и нарече Васан по свое име Хаввот-яир
3:14 Т.е. селища на Яир.
, както се нарича и до днес.

15 o А на Махир дадох Галаад.

16 p Но на Рувимовите синове и на Гадовите синове дадох от Галаад до потока Арнон, до средата на потока за граница, и до потока Явок, границата на амонците,

17 q и полето, и Йордан, който им е граница от Хинерот
3:17 Т.е. Галилейското езеро.
до морето в пустинята Араба, т. е. Соленото море, под склоновете на Фасга на изток.

18 s В онова време ви заповядах: Господ , вашият Бог, ви даде тази земя за притежание; затова всички вие, храбри мъже, минете въоръжени пред братята си израилтяните.

19 Само жените ви, децата ви и добитъкът ви (защото зная, че имате много добитък) нека останат в градовете, които ви дадох,

20 t докато Господ успокои братята ви, както е успокоил и вас, и превземат и те земята, която Господ , вашият Бог, ще им даде отвъд Йордан; тогава да се върнете всеки в наследството, което ви дадох.

21 u В онова време заръчах на Исус: Очите ти видяха всичко, което стори Господ , вашият Бог, на тези двама царе; така ще направи Господ и на всички царства, към които преминаваш.

22 v Да не се боите от тях; защото Господ , вашият Бог, воюва за вас.

23 w В онова време се молих на Господа , като казах:

24 x Господи Йехова , Ти си започнал да показваш на слугата Си величието Си и крепката Си ръка; защото кой е този бог, на небето или на земята, който може да работи, както Ти работиш и според Твоите велики дела?

25 y Нека премина, моля Ти се, и видя добрата земя отвъд
3:25 На запад от.
Йордан, онази добра планинска страна и Ливан.

26 aa Но Господ , понеже се беше разгневил на мене заради вас, не ме послуша; Той ми каза: Стига ти; да не Ми проговориш вече за това.

27 ab Изкачи се на върха на Фасга и погледни на запад и север, на юг и изток, и гледай земята с очите си; защото няма да преминеш този Йордан.

28 ac Заръчай на Исус, насърчи го и го укрепи; защото той ще мине пред този народ и той ще им раздели за наследство земята, която ще видиш.

29 ad И така, седяхме в долината срещу Вет-фегор.
Copyright information for BulProtRev