Deuteronomy 30:2-7

2 a и се обърнеш към Господа , твоя Бог, и с цялото си сърце и с цялата си душа послушаш, ти и синовете ти, гласа Му според всичко, което днес ти заповядвам,

3 b тогава Господ , твоят Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всички народи, между които Господ , твоят Бог, ще те е разпръснал.

4 c Ако бъдеш изгонен до небесните краища, даже оттам ще те събере Господ , твоят Бог, и оттам ще те вземе;

5 и Господ , твоят Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави добро и ще те умножи повече от бащите ти.

6 d Господ , твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа , твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.

7 И Господ , твоят Бог, ще излее всички тези проклятия върху неприятелите ти и върху онези, които те ненавиждат и те гонят.
Copyright information for BulProtRev