Deuteronomy 34

Смъртта на Моисей

1 a Тогава Моисей се изкачи от Моавските полета на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Йерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан,

2 b цялата Нефталимова земя, Ефремовата и Манасиева земя и цялата Юдова земя до Западното море,

3 c Негев и областта на долината около Йерихон, града на палмите, до Сигор.

4 d Господ му каза: Тази е земята, за която съм се клел на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам. Аз ти я показах, но в нея няма да влезеш.

5 e И така, Господният слуга Моисей умря там, в Моавската земя, според казаното от Господа .

6 И Господ го погреба в долината на Моавската земя срещу Вет-фегор; а до днес никой не знае къде е гробът му.

7 f Моисей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не отслабнаха, нито силата му намаля.

8 g И израилтяните плакаха за Моисей тридесет дни в Моавските полета; така се изпълниха дните на плача и жалейката за Моисей.

9 h А Исус, Навиновият син, беше пълен с мъдър дух, защото Моисей беше възложил ръцете си на него; и израилтяните го слушаха и постъпваха, както Господ беше заповядал на Моисей.

10 i Не се издигна вече в Израил пророк като Моисей, когото Господ познаваше лице в лице,

11 j с всички знамения и чудеса, които Господ го изпрати да извърши в Египетската земя върху фараона, върху всичките му служители и върху цялата му земя,

12 с мощната ръка и страховитите дела, които Моисей извърши пред целия Израил.
Copyright information for BulProtRev