Deuteronomy 5:16-20

16 a Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ , твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденстваш на земята, която Господ , твоят Бог, ти дава.

17 b Не убивай.

18 c Не прелюбодействай.

19 d Не кради.

20 e Не свидетелствай против ближния си с лъжливо свидетелство.
Copyright information for BulProtRev