Deuteronomy 7

Израил – Божият народ

1 a Когато Господ , твоят Бог, те въведѐ в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хетите, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците – седем племена, по-големи и по-силни от теб,

2 b и когато Господ , твоят Бог, ги предадѐ на теб и ги поразиш, тогава ги унищожѝ, като на Бога обречени; да не сключваш договор с тях, нито да ги пожалиш;

3 c да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;

4 d защото ще пречат на синовете ти да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа , който скоро ще те изтреби.

5 e Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, а ашерите
7:5 Дървени стълбове, символизиращи разновидности на бог Ваал.
им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.

6 g Понеже вие сте народ свят на Господа , вашия Бог; вас избра Господ , вашият Бог, да Му бъдете собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята.

7 h Господ не ви предпочете, нито ви избра затова, че сте по-многобройни от останалите племена; защото вие сте най-малобройни от всички племена,

8 i но понеже Господ ви възлюби и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар фараона.

9 j И така, да знаеш, че Господ , твоят Бог, е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му;

10 k а на онези, които Го мразят, им въздава в лице и ги погубва, няма да забави наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде.

11 Затова пази заповедите, наредбите и законите, които днес ти заповядвам, за да ги вършиш.

12 l И ако слушате тези закони и ги пазите и изпълнявате, Господ , твоят Бог, ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;

13 m и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови децата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и роденото от говедата ти, и малките от овцете ти в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.

14 Ще бъдеш благословен повече от всички племена; няма да има бездетен или бездетна между вас или безплодни между добитъка ви.

15 n Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе нито една от злите египетски болести, които познаваш, а ще ги наложи върху всички онези, които те мразят.

16 o Затова да изтребиш всички племена, които Господ , твоят Бог, ти предава; окото ти да не ги пожали; и на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка.

17 И ако кажеш в сърцето си: Тези племена са по-многобройни от мене, как ще мога да ги изгоня? –

18 p Да не се уплашиш от тях; да помниш добре какво направи Господ , твоят Бог, на фараона и на всички египтяни;

19 q големите изпитания, които очите ти видяха, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишца, с които Господ , твоят Бог, те изведе. Така ще направи Господ , твоят Бог, на всички племена, от които ти се плашиш.

20 r Още Господ , твоят Бог, ще изпрати и стършели върху тях, докато бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе.

21 s Да не се уплашиш от тях, защото Господ , твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен.

22 t И Господ , твоят Бог, малко по малко ще изгони тези народи пред тебе; не бива да ги изтребваш твърде бързо, иначе дивите зверове около тебе ще се развъдят много.

23 Но Господ , твоят Бог, ще ти ги предаде и ще ги притеснява много, докато бъдат унищожени.

24 u Ще предаде и царете им на теб и ще заличиш името им под небето; никой няма да може да устои пред тебе, докато не ги изтребиш.

25 v Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожелаеш да вземеш за себе си среброто или златото, което е върху тях, за да не се впримчиш в него, понеже това е мерзост пред Господа , твоя Бог.

26 w И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не бъдеш обречеш на унищожение като нея; силно да я мразиш и силно да се отвращаваш от нея, защото е обречена на унищожение.
Copyright information for BulProtRev