Deuteronomy 8

Призив за подчинение на Бога

1 a Внимавайте да изпълнявате всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете да завладеете земята, за която Господ се е клел на бащите ви.

2 b И да помниш целия път, по който Господ , твоят Бог, те е водил през тези четиридесет години в пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му или не.

3 c И те смири и като те остави да огладнееш, хранѝ те с манна (която беше храна, непозната на теб и на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста.

4 d Облеклото ти не овехтя, нито кракът ти отече през тези четиридесет години.

5 e И така, да се съобразиш, че както човек наказва сина си, така и Господ , твоят Бог, наказва тебе.

6 f Затова да пазиш заповедите на Господа , твоя Бог, да ходиш в пътищата Му и да се боиш от Него.

7 g Защото Господ , твоят Бог, те завежда в добра земя, в земя, богата с водни потоци, с източници и дълбоки извори, които извират в долини и планини;

8 в земя, богата с жито, ечемик, лозя, смокини и нарове; в земя, богата с маслини и мед;

9 h в земя, където няма да ядеш хляб оскъдно и в която няма да си в нужда от нищо; в земя, чиито камъни са желязо и от чиито планини ще копаеш мед.

10 i Ще ядеш и ще се наситиш, и ще благословиш Господа , твоя Бог, за добрата земя, която ти е дал.

11 Внимавай да не забравиш Господа , твоя Бог, и да не престъпваш заповедите Му, законите Му и наредбите Му, които днес ти предавам,

12 j да не би, като ядеш и се наситиш, и построиш добри къщи, и живееш в тях,

13 и като се умножат говедата ти и овцете ти, и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш,

14 k тогава да се възгордее сърцето ти
8:14 От евр. да се надигне сърцето ти.
и да забравиш Господа , твоя Бог, Който те е извел от Египетската земя, от дома на робството;

15 m Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше змии усойници, скорпиони и сухи безводни земи; Който ти извади вода от кремъчния камък;

16 n Който те хранѝ в пустинята с манна – храна, която не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти;

17 o и да не би да си кажеш: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.

18 p А да помниш Господа , твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиеш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.

19 q Но ако забравиш Господа , твоя Бог, и последваш други богове, служиш им и им се покланяш, заявявам ви днес, че ще бъдете унищожени.

20 r Ще бъдете унищожени, както племената, които Господ изтребва пред вас, защото не послушахте гласа на Господа , вашия Бог.
Copyright information for BulProtRev