Deuteronomy 8:2-4

2 a И да помниш целия път, по който Господ , твоят Бог, те е водил през тези четиридесет години в пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му или не.

3 b И те смири и като те остави да огладнееш, хранѝ те с манна (която беше храна, непозната на теб и на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста.

4 c Облеклото ти не овехтя, нито кракът ти отече през тези четиридесет години.
Copyright information for BulProtRev