Deuteronomy 9:26-28

26 a Молех се на Господа : Господи Йехова , не унищожавай народа Си и наследството, което си изкупил с величието Си и което си извел от Египет победоносно.

27 Спомни си за служителите Си Авраам, Исаак и Яков; не дръж сметка за упоритостта на този народ, нито за нечестието му, нито за греха му,

28 b да не би жителите на земята, от която си ни извел, да кажат: Понеже Господ не можа да ги въведе в земята, която им беше обещал, и понеже ги мразеше, затова ги изведе да ги погуби в пустинята.
Copyright information for BulProtRev