Ecclesiastes 10

Превратност на всичко земно и вредата от глупостта

1 Умрели мухи правят мирото
на мировареца да вони и да кипи;
така и малко безумие покваря онзи,
който е уважаван за мъдрост и чест.
2 Разумът на мъдрия е в дясната му ръка,
а разумът на безумния – в лявата.
3 a Докато безумният още ходи в пътя, разумът
10:3 От евр. сърцето.
му не му достига
и той ще покаже на всички, че е безумен.
4 c Ако гневът на управителя се повдигне против тебе,
не напускай мястото си,
защото кротостта предотвратява големи грешки.
5 Има зло, което видях под слънцето –
грешка, като че ли произхождаща от владетеля, – и това е, че
6 d безумният бива поставян на висок чин,
а богатите седят на долни места.
7 e Видях слуги на коне
и князе, ходещи като слуги по земята.
8 f Който копае яма, ще падне в нея;
и който разбива ограда, него змия ще ухапе.
9 Който кърти камъни, ще се нарани от тях;
и който цепи дърва, се излага на опасност от тях;
10 ако се затъпи желязото и не се наточи острието му,
тогава трябва да се напряга с повече сила;
а мъдростта е полезна за упътване.
11 g Ако змията ухапе, преди да бъде омаяна,
тогава няма полза от омайвача
10:11 Или: Наистина, ако няма омайване, змията ще ухапе; и клеветникът не е по-добър.
.
12 i Думите от устата на мъдрия са благодатни;
а устните на безумния ще погълнат самия него;
13 защото първите думи, които изговаря, са безумие
и краят на говоренето му е пакостна лудост.
14 j Безумният също така умножава думи;
но пак човек не знае какво ще бъде;
и кой може да му каже какво ще бъде след него?
15 Трудът на безумните ги уморява,
понеже нито един от тях не знае пътя за града.
16 k Горко ти, земьо, когато царят ти е дете
и началниците ти ядат рано!
17 l Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни
и началниците ти ядат навреме – за подкрепа, а не за опиване!
18 От голяма леност засяда покривът на къщата;
и от безделието на ръцете прокапва къщата.
19 m Угощения се правят за веселба и виното весели живота;
а парите отговарят на всичко.
20 n Да не прокълнеш царя даже в мисълта си
и да не прокълнеш богатия дори в спалнята си;
защото въздушна птица ще отнесе гласа
и крилатото ще извести думите ти.
Copyright information for BulProtRev