Ecclesiastes 2:7

7 придобих слуги и слугини
и имах слуги, родени в дома ми;
имах още добитък и стада
повече от всички, които са били преди мене в Йерусалим.
Copyright information for BulProtRev