Ephesians 2

Новият живот – благодатен дар

1 a И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,

2 b в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството;

3 c между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чеда на гнева, както и другите.

4 d Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

5 e даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)

6 f и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус;

7 g за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.

8 h Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога;

9 i не чрез дела, за да не се похвали никой.

10 j Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Единството на църквата

11 k Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани – с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,

12 l в онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.

13 m А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.

14 n Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше,

15 o като в плътта Си унищожи враждата, т. е. закона със заповедите Му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир,

16 p и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.

17 q И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо;

18 r защото чрез Него и едните, и другите имаме свой достъп при Отца, в един Дух.

19 s Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;

20 t понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус,

21 u върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа;

22 v в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
Copyright information for BulProtRev