Ephesians 2:14-16

14 a Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше,

15 b като в плътта Си унищожи враждата, т. е. закона със заповедите Му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир,

16 c и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
Copyright information for BulProtRev