Ephesians 5

Задължения на съпруга и съпругата

1 a И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени чеда

2 b и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

3 c А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие даже да не се споменават между вас, както прилича на светии;

4 d нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.

5 e Защото добре знаете това, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христос и на Бога.

6 f Никой да не ви мами с празни думи; понеже поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството.

7 И така, не бъдете техни съучастници.

8 g Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината

9 h (защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно).

10 i Опитвайте какво е благоугодно на Господа

11 j и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;

12 k защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори.

13 l А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно, е осветено.

14 m Затова е казано: „Стани, ти, който спиш,
и възкръсни от мъртвите,
и ще те осветли Христос.“

15 n И така, внимавайте добре как постъпвате – не като глупави, а като мъдри,

16 o като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.

17 p Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господнята воля.

18 q И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с Духа;

19 r и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си

20 s и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,

21 t като се подчинявате един на друг в страх от Христос.

22 u Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа,

23 v защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).

24 w Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.

25 x Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 y за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез словото,

27 z за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.

28 Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича.

29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;

30 aa понеже сме части на Неговото тяло – от Неговата плът и от Неговите кости.

31 ab „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът.“

32 Тази тайна е голяма; но аз говоря това за Христос и за църквата.

33 ac Но и всеки един от вас да обича своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.
Copyright information for BulProtRev