Ephesians 6

Деца и родители

1 a  Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.

2 b  „Почитай баща си и майка си“(което е първата заповед с обещание),

3 „за да ти бъде добре и да живееш много години на земята.“

4 c  И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

Роби и господари

5 d  Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христос.

6 e  Не работете само за пред очи, като човекоугодници, а като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;

7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;

8 f  понеже знаете, че всеки роб или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши.

9 g  И вие, господари, правете същото на тях, като се въздържате от заплашване; понеже знаете, че и на тях, и на вас има Господар на небесата, у Когото няма лицеприятие.

Духовното снаряжение за битка със злото

10 h  Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

11 i  Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12 j  Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето.

13 k  Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.

14 l  И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник;

15 m  и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира.

16 n  А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия;

17 o  вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

18 p  като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии

19 q  и за мене, да ми се даде слово да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,

20 r  за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.

Заключителни поздрави

21 s  А за да знаете и вие за моите работи и как съм, всичко ще ви каже Тихик, възлюбеният брат и верен в Господа служител,

22 t  когото пратих до вас нарочно за това – да узнаете нашето състояние и той да утеши сърцата ви.

23 u  Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и Господ Исус Христос.

24 v  Благодат да бъде с всички, които искрено обичат нашия Господ Исус Христос.

Амин.

Copyright information for BulProtRev